Rendezvények

InfoNet // Rendezvények


ALAPKÉPZÉS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK ÉS KEZDEMÉNYEZÉSEK TERVEZÉSÉHEZ

2011. január 24.

A képzés célja

A képzési programunk célja a magyar-szlovák közös határszakaszon elhelyezkedő területileg hátrányos helyzetű vidéki szervezetek és intézmények, önkormányzatok felkészítése az eurorégiókat felváltó, jogi személyiséggel rendelkező ún. EGTC-k létrehozására és működtetésére valamint a határon átnyúló partnerségben megvalósuló közös gazdasági, kulturális és társadalmi programok tervezésére. A képzés során a résztvevők megismerik a határon átnyúló együttműködések módszertani alapjait, jogi kereteit, potenciális forrásait valamint a programok társadalmasításának eszközeit. Hosszú távú cél, hogy a képzést követően helyi szinten kialakuljanak az együttműködő csoportok, amelyek a megismert technikák és módszerek és részvételi technikák alkalmazásával képesek határon átnyúló helyi projekteket megvalósítani és ezekkel a technikákkal a helyi közösség más tagjait is megismertetni. Az EGTC rendelet értelmében az együttműködő csoportoknak képeseknek kell lennie a az EU által társfinanszírozott együttműködési programok (ERFA, Strukturális Alapok) és az állami vagy regionális/megyei/járási szinten kezdeményezett programok végrehajtására. E tekintetben a menedzsment feladatokat ellátni képes mikrotérségi gesztorok, munkaszervezetek felkészítése elsődleges fontosságú, mert csak így nyílik lehetőség arra, hogy az együttműködő települések valós igényeinek megfelelő területi együttműködések és adekvát programok meg is valósuljanak.

 

A képzési tematika

 

Cím

Téma

Előadó

Forma

A közösségi alapok és kapcsolódásuk a határon átnyúló programokhoz

(2007-2013)

§       Strukturális alapok célrendszere

§       Támogatandó prioritások

§       Végrehajtási fő szabályok

§       Programozási követelmények

Dr. Kulcsár László

(Szent István Egyetem, NYME)

előadás

Az EGTC rendelet és annak hatása a határon átnyúló mikrotérségi együttműködésekre

§       EGTC előzményei

§       implementációs szakasz

§       részvételi lehetőség, célterületek

§       gesztor szervezetek

Dr. Jankai Norbert

(Ister Granum Kht.)

előadás

Európai Területi Együttműködés magyar-szlovák operatív programjának prioritásai és beavatkozási területei

§       célterület

§       startégiai elemek

§       specifikus célok

§       prioritási tengelyek

§       kapcsolódó pályázati rendszer

Ocskay Gyula

(Ister Granum Kht.)

előadás

A projekt tervezése

§       projekt ötlet részletezése

§       logikai keretmátrix gyakorlása

Ruff Tamás

(Echo Survey Institute)

Gyakorlat

A határon átnyúló kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás

§       szükségletfeltárás folyamata kvalitatív módszerek

§       kvantitív módszerek

§      elemzési szintek

Mahler Balázs

(Echo Research Center Magyarország)

Előadás+

gyakorlat

Leader tapasztalatok az Európai Unióban

§       nemzetközi tapasztalatok

§       partnerség a közösségi kezdeményezésben

Dr. Nemes Gusztáv

(MTA Közgazdasági Kutatóintézet)

Előadás+

esettan.

Közös lépések - Közös utak

§       hálózati munka fejlesztése

§       határon átnyúló szervezeti együttműködések

Varga Endre

(SZMM CISZOK program)

Gyakorlat

 

A képzésen résztvevők tanúsítványt kapnak, melynek feltétele a foglalkozások kétharmadán való részvétel.

Az elhangzott előadásokat és a gyakorlati képzési modulokat egy részletes jegyzet egészíti ki oktatási segédletként,

melyet minden résztvevő megkap. Ezen túlmenően képzési dosszié összeállításával és egyéni konzultációs lehetőség

biztosításával segítjük elő az oktatás hatékonyságának növelését. A képzési programot úgy állítottuk össze, hogy

minden nap a délelőtti modulban elméleti, a délutáni modulban pedig gyakorlati foglalkozásokat tartanak a felékért szakértők.

 

A képzés időpontjai:

2007. október 24-25-26.

 

A képzés helyszínei:

 

Jósvafő, Tengerszem Szálló, (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.)

 

Galcsik Fogadó, 3100 Salgótarján, Karacs út 9.

 

Hotel Europa, 94501 Komárno, M.R.Stefánika 1.

 

http://www.echoinn.hu/index.php?pg=menu_273

 

http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=137535&archiv=1&next=0

http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=137971&archiv=1&next=0

http://www.mtv.hu/videotar/?id=12984#asd