Projektek

Legfrissebb - Hírek // Projektek


Kísérlet a nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár rehabilitására

2001. november 30.

Kísérlet a nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár rehabilitására

Erdélyi és partiumi egyházi könyvtáraink második világháború utáni sorsa a szakma elõtt ismeretes. A negyvenes évek második felében a püspökségek, káptalanok, szerzetesrendek, egyházi iskolák ingó és ingatlan vagyonainak részleges vagy teljes elvétele, megsemmisítése érzékenyen érintette a hazai könyvtárügyet is. Az évszázadok óta gyarapodó egyházi könyvtárak egy része a fizikai megsemmisülés határára jutott, másik részét, szerencsés esetekben teljes egészében, más esetekben csak töredékesen, nagyobb gyûjtõkönyvtárak kebelezték be (kolozsvári Akadémiai és Egyetemi Kvt., marosvásárhelyi Teleki Kvt., bukaresti Nemzeti Kvt. stb.), ily módon a tudomány számára megõrzõdtek, ha nem is jogos tulajdonosuk kezelésében.

Tovább

Erdélyi falképek és kazettás mennyezetek állagvizsgálata és védelme

2001. november 30.

Erdélyi falképek és kazettás mennyezetek állagvizsgálata és védelme

A falképek és festett kazettás mennyezetek az erdélyi épített örökség képzõmûvészeti szempontból (is) igen jelentõs részei. A program célja a feltételezhetõen több mint 400, falképeket, kazettás mennyezetet tartalmazó épület felmérése, az állagmegóvásukat hosszú távon biztosító védelmi háló kialakítása, valamint az értékek tudatosítása a tulajdonosok és szakemberek körében.

Tovább

DEUS PROVIDEBIT TANULMÁNYI HÁZ - MAROSVÁSÁRHELY

2001. november 30.

DEUS PROVIDEBIT TANULMÁNYI HÁZ - MAROSVÁSÁRHELY

A Keresztelõ Szent János Római Katolikus Plébánia tulajdonában lévõ Deus Providebit Tanulmányi Ház (a továbbiakban: Ház) ünnepélyes átadására 2000. június 24.-én került sor, a Marosvásárhelyen elõször megrendezett Katolikus Napokon.

Tovább

Adrian Giurgiu építész hagyatéka

2001. november 30.

Adrian Giurgiu építész hagyatéka

Adrian Giurgiu építész a kolozsvári Tervezõhivatal munkatársaként kezdett el Kolozsvár településképének változásaival, a város mûemlék épületeinek történetével foglalkozni.

Tovább

Befektetõi igények és szakképzettségi realitás a Kárpát-medencében

2001. szeptember 25.

Befektetõi igények és szakképzettségi realitás a Kárpát-medencében

A Márton Áron Szakkollégium és a Pro Professione Alapítvány által vezetett kutatás, mely 2000 augusztusában vette kezdetét és 2001 februárjáig tartott, a határon túli magyar szak-képzés elemeinek, valamint a magyar tõkebefektetõk munkaerõ-piaci elvárásainak összehangolá-si lehetõségeit tárta fel az empirikus szociológia és az általános oktatás/gazdaság kapcsolatelmé-leti kereteinek eszközrendszerével.

Tovább

A KÖZÉPKORI DÉL-ALFÖLD ÉS SZER

1999. november 30.

A KÖZÉPKORI DÉL-ALFÖLD ÉS SZER

Dél-Alföldi Évszázadok 13. Kiadja a Csongrád Megyei Levéltár

Tovább