Projektek

Legfrissebb - Hírek // Projektek


Kisbusz vásárlása a Téka Szorványkollégium számára

2008. január 25.

 A program célcsoportja:  
Az intézmény által támogatott célcsoport nagyobbrészt szociálisan  hátrányos helyzetben lévõ gyerekekbõl áll, akiknek szülõfalujukban nincs lehetõségük anyanyelven tanulni. Létszámuk a 2006-2007-es tanévben elérte a 80-at, a 2007-08-ban  a  90-et.
A következõ ( Észak-mezõségi : Kis-Szamosmenti, Tóvidéki és  Szamosháti ) településekbõl  származnak a bentlakó gyerekek:  Buza, Melegföldvár, Válaszút, Bonchida, Visa, Szarvaskend , Alsó- és Felsõtök, Kecsed, Kendilóna, Magyarköblös, Bádok, Kide, Fodorháza, Bodonkút, Magyarmacskás, Ajton, Pata, Szépkenyerüszentmárton, Szilágytõ, Noszoly, Gyeke, Pujon, Feketelak, Kékes, Bethlen, Magyardécse ( 27 település ).
       

 

  A program tartalma:

    A programban résztvevõ gyerekek számára a következõket biztosítják:
     - kollégiumi szállás és ellátás (napi 5 étkezés)
     - anyanyelvi elemi, általános, középiskolai és szakiskolai oktatás, oktatási felkészítõ programok
     - egészségügyi ellátás, tanszerek, tisztálkodási eszközök, ruhanemû beszerzése
- mûvelõdési programok szervezése
     - hétvégeken családjukhoz haza- majd visszaszállítás

 A program hatékonysága:

 Mennyiségi  mutatók:
A program kezdetétõl fokozatos a  létszámnövekedés
Minõségi mutatók:
* a 2006-07-es tanévben a bentlakó gyerekek 40 % nagyon jó tanulmányi eredményeket ért el. A megmaradt 60% jó tanulmányi eredménnyel végezte a tanévet.
* Egyetlen bentlakó gyerek sem ismételt osztályt
* Egyetlen bentlakó gyerek sem okozott magaviseleti gondokat
* 5 gyerek tanulmányi versenyekrõl hozott díjat. A bentlakó gyerekek néptáncegyüttese sikeresen szerepelt   több  bel- és külföldi elõadáson.

2005-ben és 2008-ban a Pro Professione Alapítvány támogatásával vásároltak 1-1 kisbuszt a programban résztvevõ gyermekek szállítására.
http://www.teka.ro/