Projektek

Legfrissebb - Hírek // Projektek


GERÉNYI ROTUNDA

2007. március 20.

2004-ben civil kezdeményezés indult a Kárpát-medence egyik kiemelkedõ jelentõségû középkori emléke, az Ungvár közvetlen szomszédságában lévõ Gerény kerektemplomának restaurálására, különös tekintettel a templomban található XIV-XV. századi nagy kiterjedésû falképegyüttesre. A rotunda helyrehozatalát célzó kezdeményezést magánszemélyek indították, akik ezzel kapcsolatban, szakmai együttmûködés céljából megkeresték a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) határon túli magyar ügyekkel megbízott fõosztályvezetõjét, és a pénzügyi fedezet elõteremtése érdekében pedig 2004. október 31-én jótékonysági hangversenyt szerveztek a budapesti Szent Imre plébánia templomban. A kezdeményezõk felkérésére a hangverseny szervezési és dologi költségeit a Pro Professione Alapítvány fedezte.

A jótékonysági koncerten – többek között a magyarországi Ukrán Önkormányzat mintegy százezer forintos adományával – 540.000 forint gyûlt össze, amelyet alapítványunk e célra nyitott elkülönített számláján helyeztünk el.

Még 2004-ben a Határon Túli Magyarok Hivatala a fenti kezdeményezéshez csatlakozva félmillió forintos támogatásról döntött, de ennek folyósítását az érvényes hatósági engedélyek beszerzéséhez kötötte.
A falkép-restauráláshoz szükséges ukrán hatósági engedélyek ügyintézési folyamata a vártnál hosszabbnak bizonyult.
Sajnos,  a szóban forgó hatósági engedélyeket - a minden további erõfeszítésünk ellenére - sem sikerült megszerezni és a körülmények azt mutatták, hogy erre a jövõben sem lesz esély.

 A gerényi plébánia a templom 2007. év január 12-én sorra került újraszentelésére a KÖH munkatársaival együtt a Pro Professione Alapítvány elnökét is meghívták. 


2008 elején, arra való tekintettel, hogy  a Határon Túli Magyarok Hivatalával megkötött, félmillió forintos támogatásról szóló szerzõdés tárgyát képezõ projekt rajtunk kívülálló okok miatt nem valósítható meg, a Miniszterelnöki Hivatal támogatási összegét a Pro Professione Alapítvány visszautalta, azonban az adományból összegyûlt összeg továbbra is az alapítvány elkülönített számláján  van vezetve.

 

2016-ban sikerült a civil kezdeményezés által elindított célokat megvalósítanunk.

Hatszázezer forinttal támogattuk a Gerényi Rotunda freskóinak állapotrögzítési és értékmegőrzési dokumentációjának elkészítését, amelyek a 14-15. századi gótikus freskófestészetnek is nagy témagazdaságú, kiemelkedő művészi színvonalú emlékeit őrzi. A feladatokat a Teleki László Alapítvány valósította meg.

Az elkészült dokumentáció tartalmazza a gerényi görög katolikus templom freskóinak festőrestaurátori mintavétel és laboratóriumi vizsgálatok elvégzését, építészeti fotogrammetriai felmérését és a templomról 3D Integrált Interaktív Virtuális keretrendszerbe illesztését.

Az állapotrögzítési és értékmegőrzési dokumentáció kiindulási alapinformáció lehet további művészettörténeti-építészettörténeti periodizáláshoz, régészeti dokumentáláshoz, restaurálási munkákhoz, felújítási munkálatokhoz, valamint a helyreállítással összefüggő valamennyi diagnosztikai vizsgálathoz és kutatáshoz.

 A templom jelenlegi állapotának 3D Interaktív Integrált Virtuális szoftvere, a 3D-s keretrendszer segítségével bejárható az épület. A virtuális séta nagy valószísűséggel 2017-ben mindenki számára elérhető lesz a Teleki László Alapítvány honlapján.