Projektek

Legfrissebb - Hírek // Projektek


Befektetõi igények és szakképzettségi realitás a Kárpát-medencében

2001. szeptember 25.

A vizsgálat során a határon túli kutatási mûhelyekkel (Vajdasági Módszertani Központ, Vajdaság; FÓRUM Társadalomtudományi Intézet, Felvidék; Trend Társadalomtudományi Kutatócsoport, Erdély; Max Weber Szakkollégium, Erdély; Limes Kutatócsoport, Kárpátalja) együttmûködve összesen közel másfélszáz mélyinterjú készült magyarországi tõkekihelyezéssel mûködõ cégek, valamint három, szomszédos országok-béli régió magyar képzésben érdekelt szakképzõ intézményeinek képviselõivel. A kutatás vezetõje Fábri István szociológus, tudományos szakértõje dr. Fábri György (MTA tudománypolitikai fõtanácsos). Emellett teljes körû szakirodalmi áttekintésre is sor került a szakképzéssel összefüggésben, és elkészült a szomszédos országok szakképzési, illetve munkaerõ-piaci helyzetképe.

A kutatás megmutatta, hogy a képzõ intézmények szakmai programjaik és képzési struktúrájuk alakításakor mostanra nyitottá váltak a munkaerõ-piaci elvárások érvényesítésére, azonban ennek a kapcsolatépítésnek és visszajelzésnek nem alakultak ki a rendszeres, intézményesített formái. A tõkebefektetõk, a cégek menedzsmentje oldaláról ugyanakkor meglehetõsen elnagyolt és vegyes kép él az oktatási kibocsátásról, a képzési-képzettségi elvárásaik megfogalmazása alig lép túl a legáltalánosabb készségek igényén. Mindazonáltal mind a képzõhelyek, mind a gazdasági szereplõk ösztönzõnek értékelték a kérdésfelvetést az oktatás és gazdaság kapcsolatának erõsítésére. A magyar oktatás oldaláról hangsúlyozták a kettõs kulturális identitás fontosságát, kiemelve a mindkét nyelvi közegben és kapcsolati hálóban való magas fokú jártasság elengedhetetlenségét.

A tanulságok alapján a kutatást részint a mikroregionális képzési igények és szakképzési kapacitás összezárkóztatása, részint a munkaerõ-piaci információcsere intézményesítésének irányában lenne érdemes továbbvinni az elkövetkezõkben.

Budapest, 2001. szeptember 25.

Összeállította:

Kádár Ildikó

kutatásszervezõ

http://www.martonaron.hu/letoltes/kutatas/kutatasianyagok/szakk.-munkae..doc.