Projektek

Legfrissebb - Hírek // Projektek


Adrian Giurgiu építész hagyatéka

2001. november 30.

2002-ben a Pro Professione Alapítvány támogatásával Alapítványunk tulajdonába került hagyatéka a következõ fõ csoportok köré szervezõdik: Kolozsvárral, Kolozs megyével és más megyékkel kapcsolatos gyûjtemények, valamint nyomtatványok. Az 545 kolozsvári térképszelvényt, 258 építészeti tervrajzot, 604 héliomásolatban fennmaradt felmérést, 144 pausz felmérési rajzot, 147 homlokzatrajzot, 3326 XIX. századi iratot és kb. 160 tekercs filmet, valamint üvegnegatívokat, feljegyzéseket tartalmazó hagyaték fõként Kolozsvár és környéke topográfiájára vonatkozóan képez gazdag anyagot.

      A Kolozsvárral kapcsolatos rész tartalmazza a város elsõ (1869), XX. század eleji és késõbbi telekkönyvi térképsorozatait, Kolozsvár történeti központjában található épületek nagy részének felmérési rajzait (helyszínrajz, alaprajz, homlokzatok, metszetek, részletrajzok), Kolozsvár Fõ terének, a központ legfontosabb utcasorainak felmérési rajzait, a város erõdítésének felmérési rajzait (helyszínrajz, alaprajzok, homlokzatok, metszetek, építészeti részletrajzok), a történeti központ fontosabb utcáinak szintezõ rajzait (pinceszint, földszint és emeletek), kolozsvári utcaképeket, az erdõfeleki 1934-es autóversenyt, a füvészkertet, XIX. századi tervrajzokat, tanulmányok reprodukcióit rögzítõ fotóanyagot (üveg- és celluloid negatívok, filmek, nagyítások), kolozsvári ingatlanokra vonatkozó kéziratokat (XIX. századi adásvételi szerzõdések, az 1869-es városrendezéssel kapcsolatos iratok), Adrian Giurgiu saját jegyzeteit (kolozsvári telkekre és ingatlanokra vonatkozó, valamint kolozsvári utcák és terek változásait követõ cédulák), XIX. századi eredeti és másolt tervrajzok, XX. század közepi városrendezési tervek.

      A Kolozs megyei anyag Kolozs megyei települések XX. századi térképeit, urbanisztikai rendezésük tervrajzait és az 1970-es években készült felvételeit tartalmazza. Az ország más megyéire vonatkozó anyag a Máramaros megyei Aknasugatag üveg- és celluloidnegatívon rögzített látképeit és Szeben megyei települések utcaképeinek filmen rögzített felvételeibõl áll.

      A nyomtatványok között Kolozsvár történetére vonatkozó könyvek, építészeti és mûvészettörténeti folyóiratok, különlenyomatok és fénymásolatok találhatók.

http://www.ega.ro/Al_Beszamol.htm