Projektek

Legfrissebb - Hírek // Projektek


DEUS PROVIDEBIT TANULMÁNYI HÁZ - MAROSVÁSÁRHELY

2001. november 30.

Csató Béla plébános úr az oktatás céljaira álmodta meg és építette fel, hiszen az építkezéssel párhuzamosan, szakemberek bevonásával több szellemi terv készült a magyar nyelvû felsõfokú szakoktatás beindítására városunkban.


· A Ház építésének rövid története

 1994 augusztusában kezdõdött el az építkezés, mely évben megtörtént az alapozás egy része. 1995-ben az alagsor, 1996-ban a földszint, 1997-ben a teljes tartószerkezet (betonváz) és a falazások történtek meg. 1999 nyarán elkezdõdött az épület külsõ-belsõ vakolása, a nyílászárók, épületgépészeti munkálatok, burkolatok beépítése. Ez a munka 2000 júniusában fejezõdött be.
 Mindezeket többnyire egyházi adományokból és pályázatok útján különbözõ szervezetektõl nyert támogatásból, valamint a plébánia bevételeibõl sikerült fizetni.


· A Ház építésének fõ támogatói voltak :

Abtei Kremsmünster
Apáczai Közalapítvány - Budapest
Caritas der Diözese - Linz
Deus Providebit Alapítvány - Kecskemét
Diözese Mainz
Diözese Rottenburg - Stuttgart
ERZBISCHÖFLICHES ORDINARIAT - MÜNCHEN
Erzbistum Köln
Europäischer Hilfsfond - Wien
Foplébánia - Kecskemét
Glaube in der 2. Welt - Zürich
Gyulafehérvári Foegyházmegyei Caritas
Hatzack-Lukácsovits család - Bad Tölz
Illyés Közalapítvány - Budapest
Kerényi György - Kecskemét
Kirche in Not, Ostpristerhilfe - Königstein
Köcher János - Fulda
Manfred Stürzer - Bad Tölz
National Conference of Chatolic Bishops of the United States - Washington
Oktatási Minisztérium - Budapest
Ordensgemeinschaft der Armen Franziskanerinnen - Mallersdorf
Osthilff  Diözese Linz
Pfarrei St. Michael - Brixen
Pro Professione Alapítvány - Budapest
Renovabis - Köln
Római Katolikus Púspökség - Szeged
Sapientia Alapítvány - Kolozsvár
Szent Mihály Plébánia - Kolozsvár
Tertiar Schwestern des Hl. Franziskus


· A Ház technikai tulajdonságai 

 A következõ adatok arról beszélnek, hogy a támogatók segítségével mit sikerült átadni az oktatás céljaira. 
A Ház összfelülete, a két szervesen összekapcsolódó épületben hozzávetõlegesen 3800 nm.

Nagy épület:

Alagsor  - 90 férõhelyes nagyebédlõ (bebútorozva)
- 14 férõhelyes kisebédlõ (bebútorozva) 
  - kézmosók
- konyha (a konyhaberendezés felszerelve!)
- mosókonyha és különbözõ élelmiszertároló helységek.
- férfi és nõi öltözõk a személyzet részére.
Földszint - a Ház aulája a tetõtérbe nyúlik, körfolyósokról nyílnak a termek
- díszterem (bebútorozva, 130 férõhellyel)
- 2 nagyobb terem a könyvtár részére (a polcok, bútorzat szerelése megtörtént)
- 3 iroda (Ház igazgató, Egyházmûvészeti, Caritas)
- portásszoba.
  - illemhelységek
I. Emelet - 5 elõadóterem (a termek bebútorozása megtörtént)
- tanári teakonyhával.
- illemhelységek
- vendégszobákhoz vezetõ folyosó: 4 fürdõszobás vendégszoba (2 egy ágyas, 2 kétágyas használható szobák)
II. Emelet (a tetõtérben) - 5 szeminárium terem
- egy irodahelység
- illemhelységek zuhanyzókkal
  - raktár
III. Emelet (a tetõ alatt) - a körfolyosón berendezhetõ számítógépes terem/termek.
- 2 ágyas, fürdõszobás vendégszoba
- raktár

Kis épület (irodák)

Alagsor - óvóhely
Földszint - berendezhetõ büfé, illemhellyel, raktárral
I. Emelet - 5 irodahelység elõszobával (R.M.Pedagógus Szöv., Sapientia)
- illemhelyek
II. Emelet (a tetõtérben)  - kápolna (bebútorozása folyamatban)
- 4 fürdõszobás vendégszoba (2 egy, 1 két, ill. 1 háromágyas szoba)


· A Ház szellemi terve

 A Házban zajló tevékenységeket két, de nem különálló csoportba sorolhatjuk: világi és egyházi. 
 A világi programok egy részét lefoglalja az Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem létrehozása.  A Ház oly módon kíván ebben részt venni, hogy:
- teret biztosít a Marosvásárhelyen beinduló karok, szakok és az ezt igazgató Sapientia Alapítvány fiókja számára.
- szakemberek bevonásával elkészítette a szociálpedagógia szakra vonatkozó akkreditációs csomagot. 

Ezen kívül még a következõ programok mûködnek ill. valósíthatók meg a Házban:
- A kultúra ismertetése és terjesztése. A  elõadás sorozat az általános iskolásoknak (mondák, történelem, irodalom). 
- Népi játszóház 6-10 évesek részére a Folk Center Alapítvány közös rendezésével. 
- Számítógépes kurzusok a magyar pedagógusok szövetségének közremûködésével, internethez való hozzáférhetõség - tervezet 
 - a marosvásárhelyi Református Kántortanítóképzõ Fõiskola katolikus diákjainak terem biztosítás és tantervszerû oktatása
-  Egyházmegyei Pásztorációs Tanács adatbázisa, információs irodája, ill. az Ifjúsági Lelkészség marosvásárhelyi koordináló munkacsoportjának irodája.
- különbözõ lelkiségeknek, közösségeknek, világi és egyházi rendezvényeknek irányítása, tér biztosítás számukra: 
A világi rendezvények között helyet kaptak: koncertek-audiciók, könyvbemutatók, kiállítások, Erdélyi Múzeum Egyesület rendezvénye a MTA-ról való évfordulós megemlékezés, Castellum Alapítvány rendezvényei, Kecskemét-Marosvásárhely Baráti Kör találkozói, Outward Bound szervezet rendezvénye, RMDSZ gyûlések, Keresztény Orvosok Egyesületének rendezvényei, EMT gyûlése stb. Az egyházi rendezvények közül említésre méltók: Romániai Magyar Katolikus Egyetemisták és Fõiskolások Országos Találkozója, Marosvásárhelyi Katolikus Napok, Fülöp kurzus, Lelkigondozói kurzus, Karizmatikusok elõadásai, Biblia kurzusok, különbözõ egyházi személyek elõadásai (pl. Korzenszki Richárd tihanyi apát: A nevelésrõl) 
-  mentálhigiénés program 
-  fiatalok és felnõttek képzése/továbbképzése, népfõiskola - tervezet
-  nyelviskola. Idegen nyelv tanulása játszóház formájában kisiskolások számára
-  idõszakos alkotó mûhelyek - tervezet
-  munkaképes munkanélküliek átképzése, szakoktatás - tervezet


· A Házban helyet kapott

a Pro Vita Cristiana Alapítvány, a Fõegyházmegyei Liturgikus és Egyházmûvészeti Bizottság Irodája, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Gyulafehérvári Fõegyházmegyei Caritas Szervezet Maroskerületi Kirendeltsége, a Sapientia Alapítvány fiókirodája.  
· A Ház elérhetõsége

Postacím: RO-540053 Târgu Mures, P-ta Trandafirilor 61
Tel.: 0040-(02)65-250-270, Fax: 0040-(02)65-250 841
Mobil: 0040-(0)745-625 118; 0744-128-105
Igazgató: Virág György

Forrás:

http://209.85.129.104/search?q=cache:TdXKefwLx8sJ:www.hhrf.org/gyrke/deus.html+pro+professione+alap%C3%ADtv%C3%A1ny&hl=hu&ct=clnk&cd=19&gl=hu