Projektek

Legfrissebb - Hírek // Projektek


A FELVIDÉKI BEIRATKOZÁSI ÖSZTÖNDÍJ AKCIÓ EREDMÉNYEIRÕL

2006. január 11.

Amikor ezt az akciót meghirdettük, elsõsorban azért tettük, hogy ráirányítsuk a figyelmet arra az ellentmondásra, hogy a kedvezménytörvény alapján minden magyar iskolába járó gyermek családja a szomszédos országokban, Szlovákia kivételével megkapja az ún. oktatás-nevelési és beiratkozási támogatást, ugyanakkor Szlovákiában egy magyar-szlovák államközi egyezmény nyomán a családok nem juthatnak közvetlenül ehhez a támogatáshoz. Mindez azért is sajnálatos, mivel Szlovákiában a magyar családok jelentõs hányada nem magyar iskolába íratja be gyermekét.

Múlt évi felhívásunk nyomán megmozdult a magyarországi civil társadalom és az összegyûjtött kb. 20 millió Ft lehetõvé tette 2000 felvidéki kisdiák és családja részére 10 ezer Ft beiratkozási ösztöndíj iskolai közösségi ünnepségek keretében történõ átadását. Fontos partnerünk volt az akciót jelentõs összeggel támogató Pro Professione Alapítvány, továbbá a Demokrácia Központ és a Budaörsi Polgári Kerekasztal, akik a kezdeményezés terjesztésében nyújtottak segítséget, valamint a felvidéki Város és Vidéke Célalapok, amelyek helyi szervezõ munkájukkal járultak hozzá az akció sikeréhez.

Most az akció kiértékelése után örömmel állapíthatjuk meg, hogy a beiratkozási kampány sikeres volt: azokban a régiókban, ahol a rendelkezésre álló pénzforrás figyelembe vételével az akciót meg tudtuk valósítani, a magyar iskolába beíratott diákok száma a Szlovákiában is tapasztalható kedvezõtlen demográfiai tendenciák ellenére is növekedett.
Az 1. és a 2. számú táblázatot tanulmányozva megállapítható, hogy országos viszonylatban a beiratkozási program a tavalyihoz hasonló eredménnyel zárult, a magyar iskolába beiratkozó diákok létszáma 0,16 %- kal növekedett, míg számarányuk a magyar lakta járásokban az összes beíratott diákhoz képest 0,10 %- kal csökkent. A célalapokhoz tartozó települések összességében ez a számarány 0,18%- kal növekedett.

Lényegesen eltérõ eredményt kapunk ezzel szemben akkor, ha külön vizsgáljuk azokat a járásokat, illetve városokat, ahol a beiratkozási ösztöndíjat meghirdettük és a családoknak átadtuk és külön azokat a régiókat, amelyre a beiratkozási ösztöndíj akciót nem terjesztettük ki. A 3. számú táblázatból látható, hogy a beiratkozási ösztöndíj akcióra kijelölt járásokban, illetve városokban a magyar iskolába beíratott diákok száma összesen 3,87 %- kal növekedett és 0,69 %- kal növekedett a magyar diákok számaránya is az összes beíratott diákhoz képest.
Ezzel szemben ha azokat a járásokat vizsgáljuk, ahol a családok nem részesültek beiratkozási ösztöndíjban, itt a 4. számú táblázatból láthatóan a magyar iskolába beíratott diákok száma 2,39 %-kal, míg számarányuk az összes beíratott diákhoz képest 3,58 %-kal csökkent.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a beiratkozási ösztöndíj akció azon felül, hogy látványosan demonstrálta a magyarországi civil társadalom jelentõs részének szolidaritását a felvidéki magyarsággal, ezen belül a magyar iskola ügyével, érzékelhetõen hozzájárult a magyar iskolába beiratkozó diákok számának és számarányának növekedéséhez. Az elért kedvezõ eredményekre hivatkozva a beiratkozási ösztöndíj akciót 2006. évre újból meghirdetjük és azt kérjük a határon túli magyarság ügye iránt érzékeny magánszemélyektõl és szervezetektõl, hogy támogassák kezdeményezésünket. A 2006. évi beiratkozási ösztöndíj akció újdonsága, hogy felvidéki partnerszervezeteinkkel együttmûködve a gyûjtési akciót kiterjesztjük a Felvidékre is azzal a céllal, hogy az ott összegyûjtött pénzek segítségével akciónkat a Felvidék azon régióiban is megvalósíthassuk, ahol a beiratkozási ösztöndíj felajánlására forráshiány miatt múlt évben nem volt lehetõség. Az új kezdeményezéssel ismételten rá szeretnénk irányítani a figyelmet arra, hogy a kedvezménytörvényben foglalt oktatás-nevelési támogatást hasonlóan a többi szomszédos országhoz, Szlovákiában is közvetlenül a családokhoz kellene eljuttatni.

Forrás:

http://209.85.129.104/search?q=cache:BbQ_ssawXyoJ:rsz.hu/node/125+pro+professione+alap%C3%ADtv%C3%A1ny&hl=hu&ct=clnk&cd=23&gl=hu