Projektek

Legfrissebb - Hírek // Projektek


Oktatási központ Szilágypaniton

2006. szeptember 18.

2006. szeptemberében nagyszabású rendezvényre került sor a Szilágy megyei településen: hivatalosan is felavatták a Református Oktatási Központot. A korszerû audiovizuális rendszerrel, többek között színes televíziókészülékkel, videotárral és számítógépteremmel ellátott oktatási intézményt több évig építették. A befektetés összértéke meghaladja az 50 millió forintot. A diákok már két évvel ezelõtt beköltöztek a félkész épületbe, amelynek a hivatalos átadására a hét végén került sor.

Hosszú és nehéz út vezetett a hétvégi avatáshoz. Kilenc évvel ezelõtt született meg az ötlet, hogy iskolát kell építeni. Szilágyi Zoltán lelkipásztor Tõkés Erzsébettel együtt kezdett kilincselni az alapítványoknál. Sok megtorpanás, elkeseredés, újbóli nekilendülés után most végre teljesen befejezték az iskolát.

A diákok már két éve átköltöztek az épületbe. Akkor még dolgoztak a felsõ szinten, még kívülrõl sem volt bevakolva az impozáns épület, de már tarthatatlan állapotban volt a régi iskola, és az óvodát is idehozták a penészes istállóból. Azóta teljesen befejezték a háromszintes épületet. A tanintézmény mellett levõ kazánház biztosítja a központi fûtést.

Országos szinten nincs még egy ilyen korszerû, minden nyugat-európai igénynek megfelelõ iskola – állítják a helybéliek. Az alsó szinten kapott helyet az óvoda, ahol két magyar csoportban 33 kisgyerek tanul, itt mûködik egy román csoport is 11 gyerekkel. Ugyanitt van az iskola konyhája és a tágas tornaterem. A középsõ szinten négy osztályteremben tanul a 43 magyar kisdiák. Itt vannak a szertárak, a számítógépes laboratórium, a tanári szoba. A felsõ szinten szintén négy osztályterem van az elemi osztályok számára, ahol 42 kisdiák tanulja a betûvetés tudományát. Ugyanitt még két vendégszoba várja az idelátogatókat. Minden szinten csempézett, vízöblítéses mellékhelyiségek vannak, a központi fûtés állandó meleget biztosít az épületben.

Az épület most egyházi tulajdon, természetesen az iskola mûködik benne, amelynek felszerelését a holland testvériskola biztosította.

Szinte valamennyi korszerû audiovizuális rendszer segít az oktatásban, a színes televíziókon pedig oktató filmek könnyítik meg a tanulást. A könyvtár és a videotár a Duna televízió adománya.

Hét végén sem üres az épület. Ilyenkor gazdatanfolyamokat szervez a lelkész. 2005-ben 35 gazda szerezte meg a zöldségtermesztõi oklevelet, hamarosan pedig állattenyésztési tanfolyam indul. Három hónapig minden hétvégén szakemberek közvetítik a legfrissebb tudnivalókat. Nyáron pedig keresztyén diáktábor mûködött ugyanitt.

A Református Oktatási központ felépítésében segített a volt Határon Túli Magyarok Hivatala, az Illyés Közalapítvány, a Mocsáry Lajos Alapítvány, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület és nem utolsósorban a Pro Professione Alapítvány is.

Alapítványunk 2001. óta évente folyamatosan támogatta az építkezés költségeit:

- az alapok kiásását, betonozását,

- nyílászárók beszerzését, beszerelését,

- a homlakzati vakolást, szigetelést, külsõ burkolást,

- eresz, esõvízelvezetést,

- és végül a tetõtér beépítését

mindösszesen 8.049.000 forinttal.