Jelentés

InfoNet // Jelentés


A projekt 1. szakaszának időközi jelentése

2006. szeptember 10.

A projektet működtető és a megvalósíthatósági tanulmány létrehozását segítő szervezeti keretek kiépítése volt az első szakasz általános célja.

Ezt a célt a szlovákiai partnerrel együttműködve a következő tartalommal valósítottuk meg:

- 1. Partnerségi megállapodást kötöttünk a szlovák partnerrel, amely a projekt során a köztünk lévő viszonyt szabályozza.

- 2. „INFO-NET” néven társulást hoztunk létre a határ két oldalán önkormányzatok, civil és gazdasági szerveződések, vállakozók részvételével annak érdekében, hogy a projekt végső céljaként meghatározott, a határon átnyúló gazdasági és kulturális együttműködést segítő hálózat felépítését megkezdhessük és a következő szakaszban elkészítendő megvalósíthatósági tanulmány kidolgozását elősegítsük.

- 3. A projektről és annak céljairól, az első szakaszban elért eredményeiről tájékoztatót küldtünk ki a projekt által érintett régiók fejlesztésében és határon átnyúló együttműködésében érdekelt önkormányzatok, civil szervezetek, szakmai kamarák széles körének és az területen érdekelt fejlesztési ügynökségeknek.

- 4. A partnerek a maguk régióiban a határ mindkét oldalán két-két infopontot hoztak létre. Az előző pontokban jelzett feladatok megvalósíthatóságának érdekében négy alkalommal partneri találkozót tartottunk változó helyszínnel. (Komárom, Rozsnyó, Budapest)

- 5. A szlovákiai partner a projekt előrehaladásáról a honlapján rendszeres tájékoztatást folytat.

A fent jelzett tevékenységekkel a projekt első szakaszában kitűzött célokat mindenben sikerült elérni.