Hírek

Legfrissebb - Hírek // Hírek


Márton Áron Múzeum nyílik Csíkszentdomokoson

2010. október 15.

Október 16-án, délelõtt 10 órától, dr. Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek celebrál szentmisét a csíkszentdomokosi plébániatemplomban.

Ezt követõen, a falu központjában álló Márton Áron-emlékmûnél lesz koszorúzás. Déli 12 órakor kezdõdik az ünnepi megemlékezés a községháza dísztermében,

amelyen beszédet mond Tamás József segédpüspök, Bodó Péter nyugalmazott plébános, Soós Károly teológus, a budapesti Márton Áron Társaság elnöke,

Tánczos Barna államtitkár és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Ennek végeztével nyitják meg a múzeumot, amely a Márton Áron Általános Iskola templom melletti épületében kapott helyet.

A létesítményt egyébként a Márton Áron Egyesület Csíkszentdomokosért, Csíkszentdomokos Önkormányzata és a csíkszentdomokosi Római Katolikus Plébánia közösen hozták létre,

nagylelkû támogatók, a Pro Professione Alapítvány és készséges közremûködõk segítségével.