Hírek

Legfrissebb - Hírek // Hírek


Nagyváradi Egyházmegyei Könyvtár

2007. február 12.

A könyvtárhelyiségek renoválását, felszerelését, továbbá a munkálatokat irányító és a feldolgozó munkát végzõ szakember bérezését is - a helyi pénzforrások hiánya okán - kezdettõl pályázati forrásokból oldottuk meg (induláskor kizárólag a feladatot azonnal felvállaló Pro Professione Alapítvány támogatásával). A késõbbiekben sikertörténetként könyvelhetõ el néhány intézmény és alapítvány példás együttmûködése e jelentõs muzeális értékû gyûjtemény megóvásának és a tudomány számára való hasznosításának érdekében. 1998 és 2004 között több lépésben került sor a könyvtár (és párhuzamosan az Egyházmegyei Levéltár) teljes rekonstrukciójára. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Pro Professione Alapítvány, a Partiumi Keresztény Egyetem és az Országos Széchényi Könyvtár támogatásának köszönhetõen ma már tudományos kiadványok sora bizonyítja e nagyváradi “kulturális befektetés” hasznosulását. A Pro Professione Alapítvány támogatásának is köszönhetõen jelent meg 2002-ben a „A Nagyváradi Székeskáptalan könyvtára a XVIII. században” c. kötet az OSzK kiadásában, 2005-ben pedig a „A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya I.” c. katalógus az Akadémiai Kiadó, az OSzK és az Egyházmegyei Könyvtár közös kiadásában. A könyvtári feldolgozó munkálatokhoz kapcsolódó további kutatásokat pályázati lebonyolítóként támogatta az Alapítvány, illetve 2007-ben egy levéltári szakmai kiadvány nyomdai költségeinek vállalására kértük fel a Pro Professione Alapítványt.