Hírek

Legfrissebb - Hírek // Hírek


Szót fogadott Madáchnak

2009. szeptember 28.

Az igényes kivitelezésû kötet a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal, a Bihar Megyei Tanács és a budapesti Pro Professione Alapítvány támogatásával látott napvilágot.

A Kiss Stúdió Színházban összegyûlt barátokat, pályatársakat Kiss Törék Ildikó színmûvésznõ köszöntötte, aki bevezetésképpen Aniszi Kálmán Elõszó helyett címû, a könyvben megtalálható írásából olvasott fel részleteket. A Partiumból elszármazott esztéta egyebek mellett arra hívja fel a figyelmet, hogy Varga Vilmos a második világégés idején és az azt követõ esztendõkben eszmélkedett, kereste helyét és szerepét a világban. A kommunista ideológia lakájaitól kapott egy-két akkora pofont, hogy sokan megtántorodtak volna tõle, õ azonban ifjonti életerejének, elszántságának és intelligenciájának köszönhetõen megtalálta az igaz utat és a személyes kibontakozás lehetõségeit.

A színmûvész nyitott életmûve rendkivül gazdag. Nemcsak mint a nagyszínpad avatott mesterét tisztelhetik nézõi és rajongói, más területeken is kipróbálta tehetségét. A magyar- és a világirodalom számos nagy költõjét tolmácsolja évtizedek óta, mély átéléssel és utánozhatatlanul, a választék pedig hallatlanul gazdag. Nem tétlenkednek Varga Vilmos a könyvbemutató alkalmából is bizonyságát adta annak, hogy a dícsérõ szavak a valóságban is megállják a helyüket: a színmûvész Ady Endrétõl két költeményt, Kányádi Sándortól pedig egy verset szavalt el. Kiss Törék Ildikó több részletet is felolvasott a kötetbõl, és a kiadvány gazdag képanyagát, illetve azt a forgatókönyvet ajánlotta az olvasók figyelmébe, mely Varga Vilmos nevéhez fûzödik (Az ember tragédiája nyolc színészre átdolgozott változata).

Mint kiderült, a színész házaspár az õsszel sem fog tétlenkedni: készül az Egyszer Mátyás király címû elõadásnak a gyermekeknek szánt változata, és hamarosan bemutatják az 1989-es eseményekrõl szóló Mikor a falak leomlanak címû vallomásos játékot is. A könyvbemutató dedikálással zárult.

Ciucur Losonczi Antonius

http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/szot-fogadott-madachnak/cn/news-20090830-09355642