Hírek

Legfrissebb - Hírek // Hírek


Református oktatási központot avattak Szilágypaniton

2006. szeptember 18.

Református oktatási központot avattak Szilágypaniton

 Szombaton délután nagy szabású rendezvényre került sor a Szilágy megyei településen: a holland testvérek hathatós anyagi segítségének köszönhetõen hivatalosan is felavatták a Református Oktatási Központot.

A korszerû audiovizuális rendszerrel, többek között színes televíziókészülékkel, videotárral és számítógépteremmel ellátott oktatási intézményt több évig építették. A befektetés összértéke meghaladja az 50 millió forintot.

A diákok már két évvel ezelõtt beköltöztek a félkész épületbe, amelynek a hivatalos átadására a hét végén került sor. Az ünnepi istentiszteleten el-elcsuklott Szilágyi Zoltán helyi lelkipásztor hangja, amikor az iskola építésének történetét részletezte.

Elmondta: hosszú és nehéz út vezetett a hétvégi avatáshoz. A Zilahtól alig pár kilométernyire fekvõ Szilágypanit oktatási helyzetét jól ismeri Gergely Istvánné Tõkés Erzsébet is, hiszen valamikor itt kezdte tanári pályáját. Azóta is gyakran visszatér a faluba. Neki köszönhetõ a holland testvériskolai kapcsolat is, amelynek segítségével felépült az ingatlan. A rendezvényen jelen volt Tõkés László, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke, aki igét hirdetett.

Ezt követõen a helyi a fiatal lelkész köszönte meg a támogatók képviseletében megjelent Vajna Zoltánnak és Entz Gézának, a Pro Professione és az Apáczai Közalapítvány képviselõinek az iskola felépítéséhez nyújtott támogatást.

Megtudtuk: kilenc évvel ezelõtt született meg az ötlet, hogy iskolát kell építeni. Az akkor 29 éves Szilágyi Zoltán lelkipásztor Tõkés Erzsébettel együtt kezdett kilincselni az alapítványoknál. Sok megtorpanás, elkeseredés, újbóli nekilendülés után most végre teljesen befejezték az iskolát.

A diákok már két éve átköltöztek az épületbe. Akkor még dolgoztak a felsõ szinten, még kívülrõl sem volt bevakolva az impozáns épület, de már tarthatatlan állapotban volt a régi iskola, és az óvodát is idehozták a penészes istállóból. Azóta teljesen befejezték a háromszintes épületet. A tanintézmény mellett levõ kazánház biztosítja a központi fûtést. Országos szinten nincs még egy ilyen korszerû, minden nyugat-európai igénynek megfelelõ iskola – állítják a helybéliek. Az alsó szinten kapott helyet az óvoda, ahol két magyar csoportban 33 kisgyerek tanul, itt mûködik egy román csoport is 11 gyerekkel. Ugyanitt van az iskola konyhája és a tágas tornaterem. A középsõ szinten négy osztályteremben tanul a 43 magyar kisdiák. Itt vannak a szertárak, a számítógépes laboratórium, a tanári szoba. A felsõ szinten szintén négy osztályterem van az elemi osztályok számára, ahol 42 kisdiák tanulja a betûvetés tudományát. Ugyanitt még két vendégszoba várja az idelátogatókat. Minden szinten csempézett, vízöblítéses mellékhelyiségek vannak, a központi fûtés állandó meleget biztosít az épületben.

A diósadi iskolával közösen sikerült önálló jogi személyiséget szerezni, ezzel elkerülték, hogy a községközpontban mûködõ román tannyelvû iskola fennhatósága alá kerüljenek.

Az ünnepi istentisztelet után az iskolaudvaron Boda Judit iskolaigazgató nyitotta meg a tanévet, majd Szilágyi Zoltán lelkipásztor becsengetett a régi felekezeti iskola kis harangjával. Ugyanez szólította órára a kisdiákokat már az 1800-as évek végén. Most a harang jelzi, hogy ez egyházi intézmény: a Református Oktatási Központ. A lelkész elmondta: minden elképzelhetõ alapítványt megkerestek, és támogatást is kaptak az épületre, amelyre eddig mintegy 50 millió forintot költöttek. A már említett alapítványok mellett segített a volt Határon Túli Magyarok Hivatala, az Illyés Közalapítvány, a Mocsáry Lajos Alapítvány, és nem utolsósorban a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület is.

Az épület most egyházi tulajdon, természetesen az iskola mûködik benne, amelynek felszerelését a holland testvériskola biztosította. Szinte valamennyi korszerû audiovizuális rendszer segít az oktatásban, a színes televíziókon pedig oktató filmek könnyítik meg a tanulást. A könyvtár és a videotár a Duna televízió adománya. Hét végén sem üres az épület. Ilyenkor gazdatanfolyamokat szervez a lelkész. Tavaly 35 gazda szerezte meg a zöldségtermesztõi oklevelet, a jövõ héten pedig állattenyésztési tanfolyam indul. Három hónapig minden hétvégén szakemberek közvetítik a legfrissebb tudnivalókat. Nyáron pedig keresztyén diáktábor mûködött ugyanitt. Vajna Zoltán  minden termet meglátogatott. A számítógépes teremben látható elégtétellel jegyezte meg a gyerekeknek: Magyarországon is ritkaság az ilyen iskola, becsüljék meg a szeretetet, a törõdést és hitet amelybõl ilyen iskola született.

Józsa László

 www.hhrf.org/szabadsag/uj/index.php