Hírek

Legfrissebb - Hírek // Hírek


Emlékmûavatás Nagyenyeden

2007. június 10.

Emlékmûavatás Nagyenyeden 2007. június 10-én

 

“Ó, tekintsd az anyák könnyét

Gyermekek imáját:

Segítsd haza a fogságból

Fiút, testvért, apát!”.

 

2007. június 10-én került sor Nagyenyeden az ottani fogolytáborban 1944 végén és 1945 elején el­hunyt és eltemetett több mint két­száz magyar honvéd emlékhelyének felavatására.

 

Az emlékmûvet a Tordai Honvéd Hagyományõrzõ Bizottság  (THHB)  - többek között a Pro Professione Alapítvány támogatásával -, az RMDSZ Fehér megyei szervezete és a Nagyenyedi Református Egyházközség állította a nagyenyedi református temetõben.

 

Kürtszóval kezdõdött a megemlékezés. Beszédet mondott Rácz Levente, az RMDSZ Fehér megyei szervezetének elnöke, v. Pataky József, a THHB elnöke, Markó Béla, az RMDSZ elnöke, valamint Horváth Lajos, a magyarországi Hadisírgondozó Iroda elnöke.

Reményik Sándor „Nem nyugszunk bele” c. versét v. Kocsis László, Babits Mihály „Miatyánk” c. versét pedig Boér Ferenc színmûvész szavalta el.

Ezt követõen a nagyenyedi történelmi magyar egyházak részérõl Pópa Tibor református lelkész, Szabó Dénes római katolikus plébános és Sándor Botond unitárius lelkész megáldották és felszentelték az emlékmûvet, majd oklevelet adták át mindazoknak, akik segítséget nyújtottak az emlékhely kialakításban.

A rendezvény koszorúzással és a Himnusszal zárult, mely során a tordaszentlászlói fúvószenekar közremûködött.

Az esemény alkalmával festészeti tárlatmegnyitóra is sor került a Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Házban, Holányi Julianna festõmûvész jubileumi kiállítását Rácz Levente nyitotta meg.