Hírek

Legfrissebb - Hírek // Hírek


10 éves a Transylvania Trust Alapítvány

2006. június 2.

Mûködésének 10 évét háromnapos: Kolozsváron, Bonchidán és Torockón zajló rendezvénysorozattal ünnepli az alapítvány, partnereinek és támogatóinak társaságában. Tegnap a Bánffy-kastélyban mûködõ Épített örökség helyreállító szakképzõ központban tartott egész napos rendezvényen részletesen ismertették az alapítvány széleskörû tevékenységét, a nagyobb projektekrõl egyenként is beszámoltak a programvezetõk.

Jelen voltak a Transylvania Trust partnereinek, szponzorainak képviselõi: Szentpéteri István, a Magyar Köztársaság konzulhelyettese, Entz Géza, a Pro Professione Alapítvány képviselõje, David Baxter, az Institute of Historic Building Conservation képviselõje, Irina Iamandescu, a Mûvelõdési és Vallásügyi Minisztérium képviselõje, Fejérdi Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökhelyettese, továbbá a Polgár-Társ Alapítvány, az Európai Kulturális Programok Tanácsadó Központja, a British Council képviselõi és mások.

A gazdag, szemléletes vizuális anyaggal fûszerezett bemutatókból kiderült többek között, hogy a tíz év alatt 70–80 faluban mintegy 2000 objektumról készült fényképes dokumentáció, számos országos és nemzetközi tudományos ülésszakot rendeztek, a legjelentõsebbek évrõl évre Szovátán és Kolozsváron zajlanak. Az erdélyi mûemléképületeket bemutató füzetsorozat 41. számánál tart; építettörökség-fenntartó tehetséggondozó szakkollégium mûködik, szakosított építészek és építészmérnökök, ácsok, kõmûvesek, kõfaragók stb. járnak ide több országból gyakorlati ismereteket szerezni, hazai és külföldi elismert mesterektõl tanulni. Szaktanácsadást nyújtanak az egyházi vagyonokhoz tartozó épületek helyreállításához, de magánszemélyek is igénybe veszik ezt a szolgáltatást.

Erdély Versailles-a, a bonchidai Bánffy-kastély talán sohasem kelhetett volna új életre a Transylvania Trust nélkül, az alapítvány nevének említésekor még az építészet területén kevésbé jártas személyeknek is az a hatalmas munka ötlik fel, amelyet – hazai és külföldi partnerek: támogatók és önkéntesek segítségével – az alapítványnak sikerült elvégeznie. Hosszú távú cél, hogy a kastély önfenntartó lehessen, erre gyakorlati elképzelések is vannak.

Közös sétával, a Transylvania Barokk együttes koncertjével zárult a rendezvény, amely ma Torockón folytatódik.

Forrás: Szabadság