Események

InfoNet // Események


Esztergom

2008. január 29.

A szlovákiai Szövetség a Közös Célokért Társulás a budapesti székhelyû Pro Professione Közhasznú Alapítvány partnerségével a gazdasági és kulturális együttmûködést elõsegíteni hivatott szlovák–magyar hálózat (INFO-NET) létrehozását célzó pályázatot nyújtott be az INTERREG IIIA Közösségi Kezdeményezés Programja 2005. évi magyar-szlovák-ukrán kiírására. A nyertes pályázat a Komáromtól az ukrán határig terjedõ határszakasz mentén tervezi a gazdasági és kulturális kapcsolatok erõsítését, valamint az ehhez szükséges információs hálózat és adatbázis létrehozását.

A projekt keretében elkészült a Komáromi és Rozsnyói járás településeinek adatbázisa, valamint a határon átnyúló gazdasági és kulturális kapcsolatokat elõsegítõ hálózat megvalósíthatósági tanulmánya. A létrehozandó hálózat potenciális partnerei számára háromnapos képzést szerveztünk Révkomáromban, Salgótarjánban és Jósvafõn.

A projekt részeként kellett egy újabb tanulmány keretében megvizsgálni azt is, miként kapcsolódhat ez a specifikusan a határon átnyúló együttmûködést támogató információs rendszer az Európai Unió tájékoztatási hálózatához.

A kérdés abból a szempontból is érdekes, hogy 2008-ban lejárnak a Europe Direct irodákkal kötött szerzõdések. Az új kiírás, az esetlegesen változó feltételek befolyásolhatják az INFO-NET hálózat további fejlesztését, mûködtetését, a Europe Direct hálózattal történõ együttmûködés kereteit is.

Ezért a témában 2008. január 29-én de. 10.00 órai kezdettel workshopot rendezünk Esztergomban, az Aquasziget élményfürdõ igazgatói tárgyalójában (Táncsics u. 5.).

Felkért hozzászólók:

Kollár Kinga (Európai Bizottság Magyarországi Képviselete),

Pozsgai Péter (Külügyminisztérium EU-tájékoztatási Iroda)

Ocskay Gyula (a tanulmányt készítõ Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezetõje).

A projektet bemutatja: dr. Entz Géza a Pro Professione Alapítvány elnöke.

http://www.istergranum.hu/index.php?k=admin/data/00000000/_fix/00000000/_fix/00000161&id=1