Események

InfoNet // Események


ALAPKÉPZÉS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK ÉS KEZDEMÉNYEZÉSEK TERVEZÉSÉHEZ

2007. október 24.

A képzés célja

A képzési programunk célja a magyar-szlovák közös határszakaszon elhelyezkedõ területileg hátrányos helyzetû vidéki szervezetek és intézmények, önkormányzatok felkészítése az eurorégiókat felváltó, jogi személyiséggel rendelkezõ ún. EGTC-k létrehozására és mûködtetésére valamint a határon átnyúló partnerségben megvalósuló közös gazdasági, kulturális és társadalmi programok tervezésére. A képzés során a résztvevõk megismerik a határon átnyúló együttmûködések módszertani alapjait, jogi kereteit, potenciális forrásait valamint a programok társadalmasításának eszközeit. Hosszú távú cél, hogy a képzést követõen helyi szinten kialakuljanak az együttmûködõ csoportok, amelyek a megismert technikák és módszerek és részvételi technikák alkalmazásával képesek határon átnyúló helyi projekteket megvalósítani és ezekkel a technikákkal a helyi közösség más tagjait is megismertetni. Az EGTC rendelet értelmében az együttmûködõ csoportoknak képeseknek kell lennie a az EU által társfinanszírozott együttmûködési programok (ERFA, Strukturális Alapok) és az állami vagy regionális/megyei/járási szinten kezdeményezett programok végrehajtására. E tekintetben a menedzsment feladatokat ellátni képes mikrotérségi gesztorok, munkaszervezetek felkészítése elsõdleges fontosságú, mert csak így nyílik lehetõség arra, hogy az együttmûködõ települések valós igényeinek megfelelõ területi együttmûködések és adekvát programok meg is valósuljanak.

 

A képzési tematika

Cím

Téma

Elõadó

Forma

A közösségi alapok és kapcsolódásuk a határon átnyúló programokhoz

(2007-2013)

§       Strukturális alapok célrendszere

§       Támogatandó prioritások

§       Végrehajtási fõ szabályok

§       Programozási követelmények

Dr. Kulcsár László

(Szent István Egyetem, NYME)

elõadás

Az EGTC rendelet és annak hatása a határon átnyúló mikrotérségi együttmûködésekre

§       EGTC elõzményei

§       implementációs szakasz

§       részvételi lehetõség, célterületek

§       gesztor szervezetek

Dr. Jankai Norbert

(Ister Granum Kht.)

elõadás

Európai Területi Együttmûködés magyar-szlovák operatív programjának prioritásai és beavatkozási területei

§       célterület

§       startégiai elemek

§       specifikus célok

§       prioritási tengelyek

§       kapcsolódó pályázati rendszer

Ocskay Gyula

(Ister Granum Kht.)

elõadás

A projekt tervezése

§       projekt ötlet részletezése

§       logikai keretmátrix gyakorlása

Ruff Tamás

(Echo Survey Institute)

Gyakorlat

A határon átnyúló kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás

§       szükségletfeltárás folyamata kvalitatív módszerek

§       kvantitív módszerek

§      elemzési szintek

Mahler Balázs

(Echo Research Center Magyarország)

Elõadás+

gyakorlat

Leader tapasztalatok az Európai Unióban

§       nemzetközi tapasztalatok

§       partnerség a közösségi kezdeményezésben

Dr. Nemes Gusztáv

(MTA Közgazdasági Kutatóintézet)

Elõadás+

esettan.

Közös lépések - Közös utak

§       hálózati munka fejlesztése

§       határon átnyúló szervezeti együttmûködések

Varga Endre

(SZMM CISZOK program)

Gyakorlat

 

A képzésen résztvevõk tanúsítványt kapnak, melynek feltétele a foglalkozások kétharmadán való részvétel.

Az elhangzott elõadásokat és a gyakorlati képzési modulokat egy részletes jegyzet egészíti ki oktatási segédletként,

melyet minden résztvevõ megkap. Ezen túlmenõen képzési dosszié összeállításával és egyéni konzultációs lehetõség

biztosításával segítjük elõ az oktatás hatékonyságának növelését. A képzési programot úgy állítottuk össze, hogy

minden nap a délelõtti modulban elméleti, a délutáni modulban pedig gyakorlati foglalkozásokat tartanak a felékért szakértõk.

 

A képzés idõpontjai:

2007. október 24-25-26.

 

A képzés helyszínei:

 

Jósvafõ, Tengerszem Szálló, (3758 Jósvafõ, Tengerszem oldal 1.)

 

Galcsik Fogadó, 3100 Salgótarján, Karacs út 9.

 

Hotel Europa, 94501 Komárno, M.R.Stefánika 1.

 

http://www.echoinn.hu/index.php?pg=menu_273

 

http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=137535&archiv=1&next=0

http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=137971&archiv=1&next=0

http://www.mtv.hu/videotar/?id=12984#asd