Események

InfoNet // Események


2007. szeptember 14. A projekt 3. szakaszának idõközi jelentése

2007. szeptember 14.

3. SZAKASZ

A projekt harmadik szakasza három fõ feladatot írt elõ:

- Képzési program és tananyag kidolgozása

- Képzés és tréning megszervezése és lebonyolítása
- Képzési program és tananyag elhelyezése a hálózat honlapján

- A három fõ feladathoz járult még az elõzõ szakaszról áthúzódó megvalósíthatósági tanulmány

munkálatainak befejezése, az adatbázis honlapon való elhelyezése

illetve adatokkal történõ feltöltésének megkezdése.

Jelen szakaszban sikeresen elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és az adatbázis,

amelyeket a partnerek honlapjairól elérhetõvé tettük és megkezdtük az adatbázis adatokkal való feltöltését.

Elkészítettük a tananyagot és a képzési programot is, amelyet workshop keretében bemutattuk a szlovákiai partnernek is.

A fentebb jelzett késleltetõ körülmények miatt a képzési anyag honlapra történõ elhelyezésére,

a képzési tréningek megszervezésére és lebonyolítására valamint az integrált honlap kialakítására

és feltöltésére a projekt záró szakaszában kerülhet sor.