Események

InfoNet // Események


Ácsteszér

2006. május 1.

Helyszín:

2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 11.

Tel: +36 34 598 004,  Fax: +36 34 598 005

agora@alapitvanyagora.t-online.hu

 

A projekt célterületei:

1.        Magyarország:            Komárom – Esztergom, Pest, Nógrád, Borsod – Abaúj – Zemplén megyék

2.        Szlovákia:                     Nitra, Ko¹ice Okresy- Komárno, Ro¾òava

 

A projekt idõtartama: 2006 március 1. – 2008 február 28.

Általános célkitûzések:

1.        A régió társadalmi – gazdasági hátrányainak mérséklése

2.        A korábbi elkülönülésbõl fakadó feszültségek, bizalmatlanságok oldása

A legfontosabb megoldani kívánt problémák:

1.        A hátrányos helyzetbõl és az együttmûködés hiányosságaiból eredõ információ hiány mérséklése

2.        A térség gazdasági, önkormányzati és civil szereplõi együttmûködéseinek fejlesztése

a határ két oldalán érintett területeken

3.        A forrásvonzó képesség erõsítése az adott régió szereplõinek együttmûködése révén

4.        A régión kívüli szereplõk, célcsoportok tájékoztatása a határ mindkét oldalán lévõ lehetõségekrõl,

harmadik partner bekapcsolódásáról

Közvetlen célkitûzések:

1.        A határon átnyúló közös információs hálózat létrehozása

2.        Az EU Rural Carrefours (EU InfoPont) hálózathoz való csatlakozás megalapozása

3.        A gazdasági és kulturális együttmûködés segítése

4.        A térség megismertetés a külsõ környezettel

Tevékenységek

Információs hálózat létrehozása:

1.        A hálózat mûködése megvalósíthatósági tanulmány készítése

2.        A hálózat integrált honlapjának elkészítése

3.        Társadalmi – gazdasági adatbázis elkészítése

4.        A gazdasági és kulturális együttmûködés adatbázisának megteremtése és elhelyezése az interneten

 

Intézményi háttér megteremtése:

1.        Együttmûködési megállapodás a hálózat tagjai és a háttérintézmények között

2.        Társulás megalakítása a hálózat tagjai között

3.        A hálózat becsatlakoztatása a nemzeti intézményrendszerbe

4.        A kulturális és gazdasági együttmûködések szabályozása

Képzési program és együttmûködési tréning lebonyolítása a hálózat tagjai számára

1.        A képzési program és tananyag kidolgozása

2.        A képzés és tréning megszervezése és lebonyolítása

3.        A képzési program és tananyag elhelyezése a Hálózat honlapján

A Rural Carrefours(EU INFOPONT) hálózat

1.        A hálózathoz való csatlakozás koncepcióának kidolgozása

Információs anyagok kidolgozása:

1.        Három nyelvû (szlovák, magyar, angol) információs ismertetõ anyag készítése és terjesztése

 

Az infopontok feladatai

Az elõre megadott táblázatokba (adatbázisba) összegyûjteni a régión belül tevékenykedõ

gazdasági vagy kulturális területen mûködõ szervezeteket.

Idõpontot egyeztetni az érdeklõdõ szervezetek legközelebbi találkozójára, meghívókat elküldeni.