Események

InfoNet // Események


Budapest

2007. augusztus 28.

A workshop programja a következõ volt:

A programmenedzserek köszöntõje: Dr. Entz Géza (PPA) és Pogány Erzsébet (SZAKC)

  1. Rurális terek az Európai Unió támogatási politikájában 2007-2013 között (Domokos Tamás, Echo Survey Institute)
  2. Az Interreg program rövid bemutatása (SZAKC projektvezetõ)
  3. Az oktatási koncepció rövid ismertetése (Domokos Tamás)
  4. Európai Uniós pályázati lehetõségek Szlovákiában (a minisztérium képviselõje)
  5. Tájékoztató elõadás az EGTC rendeletrõl és a vonatkozó ETEOP-ról (Ocskay Gyula, Ister Granum Kht)

Ebédszünet

  1. A vidéki térségek gazdasági-, és társadalmi fejlesztése – a LEADER+ program magyarországi tapasztalatairól (Bauer Zsolt, Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány)
  2. A civil társadalom, mint partner a Közösségi kezdeményezésekben – az EU Közösségi programok áttekintése (Zugor Zsuzsanna, Echo Innovációs Mûhely)
  3. Tájékoztató az Európai Unió közösségi programjairól 2007-2013 idõszakban (Zugor Zsuzsanna, Echo Innovációs Mûhely)
  4. Facilitátorok szerepe a képzési programban (Kovács György, ProHáló)