Események

InfoNet // Események


Komárom

2006. április 26.

ERDF / INTERREG III A Community Initiative 2000 – 2006 Magyarország – Szlovákia – Ukrajna Szomszédsági Program

Projekt neve: A gazdasági és kulturális együttmûködést megalapozó és segítõ hálózat létrehozása

Nyilvántartási száma: HUSKUA/05/01/303

Partnerek: Szövetség a Közös Célokért -Pro Professione Alapítvány

Jegyzõkönyv a partnerek 2006. április 26-i ülésérõl (Komárom)

Jelenlévõk: Lásd mellékelt jelenléti ív

Programpontok:

1., A projekt részletes ismertetése a jelenlévõkkel

2., A hálózatépítés és a partnerségi együttmûködés lényege, elõnyei

3., Feladatok a potenciális partnerszervezetek számára

4., Az infopontok feladatai

5., Egységes adathordozó rendszer kiépítése (kapcsolatok, rendezvények)

6., A meghívott szervezetek eddigi tapasztalatai, javaslatai

1., A projekt részletes ismertetése a jelenlévõkkel

A projekt kivitelezõi részletesen bemutatták a projektet a meghívott résztvevõknek, akik a potencionális hálózat jövendõbeli alapító tagjai lehetnek.

2., A hálózatépítés és a partnerségi együttmûködés lényege, elõnyei

A partnerek beszámoltak a hálózatépítés és a partnerségi együttmûködés lehetséges elõnyeirõl melyek a következõk: - hozzáférhetõ és áttekinthetõ adatbázis kiépítése - kommunikációs csatornák kiépítése - közös programok szervezése a többi partnerszervezettel - a szervezet propagációja - könnyebb partnerkeresés a határon átnyúló pályázatokhoz - az egy területen mûködõ szervezetek alaposabb megismerése - az egyes rendezvények szélesebb körû propagálása

3., Feladatok a potenciális partnerszervezetek számára

- összegyûjteni az általuk ismert szervezeteket és rendszeres jellegû tevékenységeket a régióban és az összegyûjtött adatokat leadni az infopontokba - bármilyen építõ jellegû ötlettel elõsegíteni a jövõbeli partnerszervezetek együttmûködését - megszólítani az általuk ismert szervezeteket és bevonni õket a projektbe

4., Az infopontok feladatai

Az elõre megadott táblázatokba (adatbázisba) összegyûjteni a régión belül tevékenykedõ gazdasági vagy kulturális területen mûködõ szervezeteket. Idõpontot egyeztetni az érdeklõdõ szervezetek legközelebbi találkozójára, meghívókat elküldeni.

5., Egységes adathordozó rendszer kiépítése (kapcsolatok, rendezvények)

A partnerek megegyeztek, hogy mindkét oldalon egységes struktúrában fogják gyûjteni az adatokat, mégpedig két Excel táblázatban (lásd melléklet). Az egyik táblázatban a szervezetek listája kerül összegzésre, míg a másikban az állandó jellegû rendezvények.

6., A meghívott szervezetek eddigi tapasztalatai, javaslatai

A meghívott szervezetek helyeselték a projekt kivitelezõi által felajánlott lehetõséget, és reményüket fejezték ki az ilyen fajta együttmûködés nemcsak a projekt idõtartama alatt, hanem hosszú távon is mûködni fog. Egyben beszámoltak az eddigi tapasztalataikról a határon átnyúló együttmûködés területén.