Események

InfoNet // Események


Budapest

2006. március 9.

ERDF / INTERREG III A Community Initiative 2000 – 2006 Magyarország – Szlovákia – Ukrajna Szomszédsági Program

Projekt neve: A gazdasági és kulturális együttmûködést megalapozó és segítõ hálózat létrehozása

Partnerek Szövetség a Közös Célokért -Pro Professione Alapítvány

Jegyzõkönyv a partnerek 2006 március 9-I ülésérõl (Budapest, Böszörményi út 3/a)

Jelenlévõk: Pogány Erzsébet, Kós Istvánné, dr. Entz Géza, Kulcsár László, Horváth Ákos

Programpontok:

1., Szerzõdés aláírását megelõzõ egyeztetések Partnerségi megállapodás elõkészítése és aláírása Pályázat kezdési idõpontjának megvitatása Szerzõdések megkötése az állandó munkatársakkal

2., A pályázati formanyomtatványban bekövetkezett változtatások egyeztetése Költségvetést érintõ változtatások egyeztetése

3., Az elsõ munkaszakasz cselekvési és idõterve

2., A partnerek egyeztették a pályázati formanyomtatványban és mellékleteiben bekövetkezett változtatásokat

3., Az elsõ munkaszakasz cselekvési és idõterve a következõ: a., szerzõdések megkötése a munkatársakkal (mindkét partner) – már megtörtént, együttmûködési megállapodás a hálózat tagjai és a háttérintézmények között (mindkét partner) – a partnerek közötti együttmûködési megállapodás már megszületett (március) – levélben vagy személyesen megszólítani a hálózat potencionális tagjait (március-május) – azokat, akik pozitívan jeleztek vissza egy tájékoztató összejövetel keretén belül értesíteni a jelen pályázat adta lehetõségekrõl (május) – együttmûködési megállapodás elõkészítése (szlovák partner, május-június) – társulás megalakítása a hálózat tagjai között (június-augusztus), a hálózat becsatlakoztatása a nemzeti intézményrendszerbe (mindkét partner) – a hálózat megalakulásáról és a pályázatról egy értesítõ levél küldése az illetékes minisztériumoknak, eurorégióknak, a kulturális és gazdasági együttmûködések szabályozása (szlovák partner) – honlapon való közlés a pályázat adta lehetõségekrõl a kulturális és gazdasági együttmûködés területén, 4 partneri találkozó szeminárium megszervezése és lebonyolítása (szlovák partner) Budapest – március. 9. Komárom – április 26. Rozsnyó – május, június Budapest – július, augusztus